EestiEnglishРусскийDeutschPolskiČeštinaNorwegianFrançais

Projekt „Puidukoda OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

 

Projekt „Puidukoda OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Puidukoda OÜ uue silo ja uue filtri ja hakkuri. Puidukoda OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele.

• Pelletiliini tööaeg pikeneb uue hakkuri, uue silo, filtriga vähemalt 4 nädalat (28 päeva). Hetkel toodetakse 113 tonni nädalas. Meetme rakendamisel 129 tonni nädalas.

• Saepuru tootlikkus on hetkel 121 tonni nädalas. Meetme rakendamisel 129 tonni nädalas.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% suurune ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästu eesmärgi täitmiseks viiakse ellu järgnevad tegevused:

• Ettevõtte soetab uue innovatiivse automaatikaga silo filtersüsteemiga suurendamaks tootmisliinide puidujäätmete eraldamise võimekust ning tõstab selle tagajärjel puidujäätmetest toodetava toodangu kogust.

• Laiendatud filtersüsteemi tõttu kasvab höövelliinide efektiivsus, kuna kaovad silode täitumisest tingitud seisakud.

• Tootmisliinile integreeritud puidujäätmete hakkur võimaldab tootmises tekkivaid puidujäätmeid koheselt hakkida ning suunata tekkinud hakkpuit ja saepuru pelleti tootmisesse või puidujäätmete katla silosse. Täiendavalt lõppeb sisseostetava teenuse kasutus.

• Kõik puidujäätmete liinid on omavahel ühendatud konveieritega ja transportööridega, et tagada sujuv tootmisprotsess ning lõpetada tõstukitega puidujäätmete konteinerite liigutamine.

 

Toetuse summa (EUR):

70 000

Veebitehas